Informatie over boulderen

Boulderen is een sport waarvan de risico’s en gevolgen niet mogen worden genegeerd. Bij boulderen worden de val gebroken door matten of crash-pads. Het is van essentieel belang te begrijpen dat vallen en leren vallen een inherent onderdeel van de sport is.

De terugkeer naar de grond in de bouldersport kan gebeuren door neerklimmen, door een vrijwillige sprong van de klimmer of door een onvrijwillige val van de klimmer. De val is een moment van verlies van controle. Het is door oefening dat de klimmer leert op de juiste manier te vallen: door te leren de val op te vangen met de benen en nooit de armen te gebruiken om te proberen de val te beheersen.

De belangrijkste blessures in deze sport zijn over het algemeen :

– Verwondingen aan de onderste ledematen, zoals verstuikingen of breuken;

– Verwondingen aan de bovenste ledematen, zoals verstuikingen of breuken.

Beide zijn meestal te wijten aan slechte landingen.

De cursussen van de Midi Ecole d’Escalade en Petite Ile bieden oefeningen om met vallen om te gaan, met name door te proberen het instinct van de klimmer te ontwikkelen of te wijzigen.

Verzekeringsinformatie

Elke deelnemer aan de cursus, of zijn/haar ouder of wettelijke voogd, erkent en aanvaardt dat er aan het klimmen gevaren verbonden zijn.

Elke klimmer moet een adequate persoonlijke verzekering hebben. De klimmer is ervan op de hoogte dat hij/zij een verzekering kan afsluiten bij de Club Alpin Belge.

Petite Ile BV en Midi Ecole d’Escalade VZW hebben de volgende verzekeringspolissen afgesloten bij KBC Assurances SA :

Lichaamlijke ongevallen – dekt de klant van Petite Ile als hij/zij gewond raakt in de klimzaal, voor zijn medische kosten die niet worden gedekt door de eigen verzekeringsmaatschappij, met een maximum van 2478,94€ (met een eigen risico van 24,79€ per persoon en per ongeval). Deze polis omvat ook een vergoeding in geval van overlijden (2500,00€) en bij blijvende invaliditeit (met een maximum van 12500,00€).

Burgerlijke aansprakelijkheid – die in het geding komt als Petite Ile SCRL aansprakelijk wordt gesteld voor enig persoonlijk letsel en/of materiële schade die u lijdt. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 2500000,00€ per schadegeval, met een franchise van 250,00€. Het eigen risico wordt alleen toegepast bij materiële schade, niet bij lichamelijk letsel.

Ga verder naar de abonnementspagina voor kindercursussen.

Aanvullende verzekering

Aansluitingstype
Detail
Club Alpin Belge Indoor
28 € tot 23 jaar oud
38 € vanaf 24 jaar oud
Club Alpin Belge Complete
56 € tot 23 jaar oud
93 € vanaf 24 jaar oud

Het is mogelijk en aan te raden om lid te worden van de Club Alpin Belge, de Franstalige klim-, alpinisten- en wandelfederatie (CAB), en zo te genieten van bijkomende verzekeringen en andere talrijke voordelen die u kunt ontdekken op de pagina: Club Alpin Belge

De CAB biedt twee soorten lidmaatschap voor klimmers:

Aansluiting Club Alpin Belge Indoor Verzekeringsdekking voor SAE klimmen (kunstmatige structuur) en slackline (buiten natuurlijke klimlocaties) wereldwijd.

Aansluiting Club Alpin Belge Complete Verzekering voor de sporten vermeld in de statuten van de Belgische Alpenclub, waaronder bergbeklimmen, alpinisme, wandelen, skiën, speleologie, slacklining, enz. over de hele wereld.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u schrijven naar cours@petite-ile.be