De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen online of ter plaatse bij Petite Ile.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. PRIJZEN

TOEKOMSTIGE PRIJZEN : Wij behouden ons het recht voor om onze abonnementsprijzen te wijzigen en annuleringskosten in te voeren op een toekomstige datum, maar wij zullen u hiervan op voorhand op de hoogte brengen, met voldoende opzegtermijn mocht u uw lidmaatschap zonder extra kosten willen annuleren. 

1.1. JONGEREN

Jongerentarieven zijn alleen geldig voor kinderen en volwassen tot en met 26 jaar op vertoon van een geldige ID-kaart.

Jongerentarieven kunnen niet online gekocht worden.

1.2. HAPPY HOUR

Happy hour tarieven zijn alleen geldig van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Als u op weekdagen na 16.00 uur of in het weekend van 9.00 tot 21.00 uur incheckt met een Happy Hour-ticket, wordt u gevraagd het volledige tarief voor een 1-BEURT ticket te betalen.

1.3. BEURTENKAARTEN

1.3.1. 1-BEURT TICKET

Als u persoonlijk bij Petite Ile 1-BEURT koopt, geven deze u toegang tot alle ruimtes vanaf het moment van aankoop tot sluitingstijd op dezelfde dag.

Als u online toegangskaarten koopt, kunt u ze gebruiken voor elke reservering die u online maakt. Ze geven toegang tot alle zones vanaf het moment van de check-in tot het sluitingsuur op dezelfde dag.

Losse tickets kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon en kunnen niet worden terugbetaald.

1.3.2. 10-BEURTEN

– 10-BEURTEN zijn geldig voor een maximum van twee jaar vanaf de datum van aankoop.

– 10-BEURTEN kunnen worden gebruikt in de Petite Ile en A Bloc.

– Er is geen terugbetaling mogelijk voor 10-BEURTEN die niet volledig zijn gebruikt.

– 10-BEURTEN kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

– 10-BEURTEN zijn op naam en kunnen niet door derden worden gebruikt. Het is mogelijk één toegang te geven aan een persoon die de houder van de 10-BEURTEN vergezelt. Dit is alleen mogelijk in Petite Ile en niet in A Bloc of Camp de Base.

1.3.2. 1+1 gratis

Deze formule is alleen geldig voor nieuwe klanten die nog niet in ons systeem opgenomen zijn.

Je betaalt 1 ticket en krijgt een tweede gratis.

Het tweede ticket kan op het moment van aankoop gebruikt worden door een andere bezoeker naar keus, of kan door de aankoper gebruikt worden binnen een termijn van 2 maanden.

Om van deze formule gebruik te maken is een geldige ID-kaart nodig.

De klant staat toe opgenomen te worden in ons klantenbestand.

1.4. ABONNEMENTEN

Wij bieden 3 soorten abonnementen aan:

 • ABONNEMENT
 • TRY-OUT
 • 365 DAGEN

Het Petite Ile abonnement is vrij van lidmaatschaps- en annuleringskosten. Zij laten u toe om op elk moment te klimmen volgens de huisregels van Petite Ile.

1.4.1 ABONNEMENT

Het ABONNEMENT is online en bij Petite Ile te koop. U zal gevraagd worden een SEPA-mandaat in te vullen en te ondertekenen. Elke eerste dag van de maand wordt een terugkerende betaling gedaan totdat u besluit uw abonnement op te zeggen. Als de eerste maand al begonnen is, betaalt u de lopende maand pro rata (d.w.z. alleen de dagen vanaf uw aankoop).

Als wij uw betaling niet kunnen innen, wordt uw lidmaatschap opgeschort totdat u de rekening betaalt (wat u kunt doen bij de receptie van Petite Ile bij uw volgende bezoek). Er zal een administratieve kost van 20 EUR aangerekend worden.

U kunt uw lidmaatschap op elk moment, en voor eender welke duur, om medische redenen pauseren op vertoon van een geldig medisch attest.

U kunt uw lidmaatschap om welke reden dan ook voor minstens 14 dagen pauseren.

Als we uw aanvraag voor pausering krijgen voor de 25ste dag van de maand, zal het aantal dagen van opschorting worden afgetrokken van de betaling van de eerstvolgende maand. Krijgen we uw aanvraag na de 25ste van de maand dan wordt het aantal dagen afgetrokken van de betaling van de tweede maand. (bvb, u vraagt ons op 21 september uw abonnement te pauseren van 1 tot 15 oktober. U zal in oktober 15 dagen minder betalen. Maar vraagt u ons op 27 september uw abonnement te pauseren van 1 tot 15 oktober, dan zal u pas in november 15 dagen minder betalen. Let wel : Als u in dit laatste geval beslist om uw abonnement voor de maand november stop te zetten, dan kan de gepauzeerde periode van oktober niet terugbetaald worden.)

Indien u uw lidmaatschap wenst op te schorten, gelieve ons dan minstens twee werkdagen op voorhand te schrijven op abo@petite-ile.be met vermelding van de begin- en einddatum van uw opschorting. Uw lidmaatschap zal automatisch hervat worden na de einddatum. U kunt de pauze steeds verlengen door ten minste twee werkdagen van tevoren contact met ons op te nemen. Het is echter niet mogelijk een pauze in te korten.

Als u uw abonnement wilt opzeggen, kunt u contact met ons opnemen via abo@petite-ile.be. Als uw verzoek vóór de 25e dag van de lopende maand is ingediend, wordt u de volgende maand niet in rekening gebracht. Toegang tot de diensten van uw abonnement blijft bestaan tot het einde van de laatste betaalde maand.

ABONNEMENT geeft u ook een korting van 20% op uw toegangstickets voor de klimzaal A Bloc.

ABONNEMENT is nominatief en kan niet door derden worden gebruikt.

1.4.2. TRY-OUT

TRY-OUT 30 DAGEN is enkelaan het onthaal bij Petite Ile verkrijgbaar. Betaling gebeurt in één keer, uiterlijk op de eerste dag van geldighei

TRY-OUT is 30 dagen geldig.

TRY-OUT is op naam en kan niet overgedragen worden, en kan niet worden geannuleerd of omgeruild voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

TRY-OUT is niet terugbetaalbaar.

TRY-OUT kan om geen enkele reden worden gepauzeerd.

1.4.3. 365 DAGEN

365 DAGEN is beschikbaar online en bij Petite Ile. Betaling geschiedt in één keer uiterlijk op de eerste dag van de geldigheidsperiode.

365 DAGEN is 365 dagen geldig.

365 DAGEN is op naam en kan niet overgedragen worden, en kan niet worden geannuleerd of omgeruild voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

365 DAGEN is niet terugbetaalbaar.

365 DAGEN kunnen om geen enkele reden worden gepauzeerd.

2. LESSEN VOOR VOLWASSENEN :

Alle lessen voor volwassenen moeten op voorhand geboekt en betaald worden via de MYCLUBAPP of via de volgende link : https://petitile.clubplanner.be/Registration/BookingWizard/.

Geboekte lessen kunnen online tot 24 uur voor de eerste les geannuleerd worden. Het betaalde bedrag wordt in uw account teruggestort als “CLUBCREDIET”. Dit Clubcrediet kan gebruikt worden voor toekomstige lessen, toegangsbewijzen en aankopen in de bar. In geen geval kan het bedrag contant of per overschrijving volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden. Een latere annulering wordt in geen geval terugbetaald.

Petite Ile behoudt zich het recht voor klassen te annuleren. Petite Ile zal de klanten die voor die les boekten daarover berichten en zij krijgen de volledige prijs terugbetaald

2.1. BOULDERING 1.01

60€ voor 4 opeenvolgende weken (de lessen gaan door op donderdag van 19u00 tot 21u00)
Er zijn 10 plaatsen per sessie van 4 weken
enkel de huur van klimschoenen is inbegrepen in de prijs. De toegang tot de zaal is niet inbegrepen in de prijs.
Je moet enkel de eerste datum booken en het volle bedrag betalen. De volgende lessen worden automatisch toegevoegd

2.2. DISCOVERY SESSION

10€ per les
tweewekelijks op maandag van 19u tot 20u30
Er zijn 10 plaatsen per les
enkel de huur van klimschoenen is inbegrepen in de prijs. De toegang tot de zaal is niet inbegrepen in de prijs

2.3. TRAINING FOR BEGINNERS :

13€ per les
wekelijks van 18u30 tot 20u00 en va 20u00 tot 21u30
Er zijn 6 plaatsen per les
enkel de huur van klimschoenen is inbegrepen in de prijs. De toegang tot de zaal is niet inbegrepen in de prijs

2.4. PRIVATE COURSES :

Met een abonnement van Petite Ile : 30€/uur voor 1 Persoon en 40€/uur voor 2 personen
Zonder abonnement van Petite Ile : 40€/uur voor 1 Persoon en 50€/uur voor 2 personen
Van maandag tot vrijdag, van 900 u tot 18u00. Enkel op afspraak. Email naar cours@petite-ile.be
enkel de huur van klimschoenen is inbegrepen in de prijs. De toegang tot de zaal is niet inbegrepen in de prijs

3. VERJAARDAGEN

 • Reserveringen kunnen alleen via de weblink worden gemaakt
 • Reserveringen kunnen 60 dagen van tevoren worden gemaakt
 • Geboekte verjaardagsfeestjes kunnen tot 10 dagen voor de boekingsdatum worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op uw ledenaccount als “CLUB CREDIT”. Dit Clubtegoed kan worden gebruikt voor toekomstige verjaardagsfeestjes, cursussen, toegangskaarten en baraankopen. In geen geval kan het bedrag geheel of gedeeltelijk in contanten of per bankoverschrijving worden terugbetaald. Annuleringen die minder dan 10 dagen voor de reserveringsdatum worden gemaakt, worden in geen geval terugbetaald.
 • Petite Ile behoudt zich het recht voor verjaardagen te annuleren. Petite Ile zal de klanten hiervan op de hoogte brengen en deze klanten zullen de volledige prijs terugbetaald krijgen.
 • Een boeking is pas bevestigd na ontvangst van de betaling en na onze bevestigingsmail.
 • Groepen van maximaal 10 kinderen (geen uitzonderingen op het aantal deelnemers mogelijk)
 • Leeftijd: vanaf 6 jaar. (geen uitzonderingen op de minimumleeftijd mogelijk)
 • De animatie begint om 14.00 uur precies voor de eerste groep en om 15.00 uur precies voor de tweede groep.
 • Klimmen is alleen toegestaan in aanwezigheid van de instructeur – dus alleen tijdens het eerste uur van de boeking. Gasten van de verjaardagsfeestjes mogen na deze tijd niet meer verder klimmen.
 • Tijdens het tweede uur worden kinderen en ouders verzocht in de cafetaria te blijven. Dit is exclusief alle klim-, trainings- en ontspanningsruimten. Voorwerpen in deze zones (roeimachine, bal, rekkers) zijn niet bedoeld voor kinderen.
 • Om andere klanten te respecteren en de veiligheid van iedereen in de zaal te garanderen, is schreeuwen en rennen in de zaal niet toegestaan.
 • Verjaardagen worden alleen op zaterdagen georganiseerd
 • U mag maximaal 5/10 minuten van tevoren aanwezig zijn, en wordt verzocht na 2 uur te vertrekken.
 • Houdt u er rekening mee dat een klimzaal een gevaarlijke plaats kan zijn en dat wij daarom streng zijn met de hierboven vermelde regels.
 • Het klimmen brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in dat de aanwezige activiteiten (klimmen, boulderen, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten in Petite Ile) blessures kunnen veroorzaken.

4. WAARDEBONNEN 

– Waardebonnen zijn een jaar geldig vanaf het moment van aankoop.  

– Waardebonnen kunnen niet worden vervangen bij verlies, diefstal of vernietiging. 

– Waardebonnen kunnen niet terugbetaald of ingewisseld worden voor contant geld of andere waardebonnen. 

– Indien het bedrag voor een aankoop hoger is dan de nominale waarde van de waardebonnen kan het verschil worden gecompenseerd met een contante of kredietkaart betaling. Is het minder, dan wordt het persoonlijke tegoed voor het resterende bedrag verhoogd. Er wordt geen wisselgeld in contanten gegeven. 

– Waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van alle Petite Ile producten en diensten. 

– Waardebonnen kunnen niet worden verkocht aan derden zonder onze toestemming. Indien wij onze toestemming geven, dan kan deze toestemming onderworpen zijn aan eventuele voorwaarden die wij opleggen. In elk geval mag u de waardebonnen niet verkopen via het internet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die u moet verkrijgen alvorens een dergelijke verkoop te doen. Wij behouden ons altijd het recht om de verkoop van waardebonnen door u aan een derde partij te weigeren. 

5. RETOURNEREN EN OMRUILBELEID 

De koper van de cadeaubon heeft recht op een bedenkingsperiode van 14 dagen, mits de cadeaubon ongebruikt en met de originele kassabon binnen 14 dagen na aankoop wordt geretourneerd, waarna een volledige terugbetaling zal plaatsvinden. Als u een cadeaubon moet retourneren, schrijf ons dan op voucher@petite-ile.be

De koper van een toegangskaart, een 10-rittenkaart of een abonnement (30 dagen, 365 dagen en ABONNEMENT) kan binnen 14 dagen van zijn aankoop afzien, mits de koper geen gebruik heeft gemaakt van het gekochte product. De koper zal het volledige bedrag terugbetaald krijgen. Als u van een aankoop wilt afzien, stuurt u een e-mail naar abo@petite-ile.be.

U kunt uw goederen voor een volledige terugbetaling of omruiling terugsturen binnen 30 dagen na de aankoopdatum die op uw ontvangstbewijs staat vermeld. Dit kan enkel wanneer het artikel niet is gebruikt en alle etiketten/verpakkingen aanwezig zijn, of als het product geen gebreken vertoont. 

Alle artikelen moeten ongebruikt zijn en voorzien zijn van de originele verpakking en alle labels. Als u van plan bent om een kledingstuk te retourneren, moet het in dezelfde staat zijn als toen het werd gekocht. Eens gedragen en/of gewassen kan het niet meer geretourneerd of geruild worden, tenzij het defect is. 

6. EVENTS

Tickets voor events kunnen online en/of aan de deur aangekocht worden.

Tickets voor events kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden.

Er kunnen toegangsbeperkingen (qua toegangsuur bijvoorbeeld) gelden voor sommige events. Deze informatie staat in het event zelf beschreven en in de bevestigingsmail die u ontvangt na bestelling van uw ticket.

7. KLEDIJ

Alle klimmers in Petite Ile worden gevraagd gepaste sportkledij te dragen, gepast schoeisel (liefst klimschoenen, maar sowieso geen schoeisel dat ook op straat gedragen wordt), een t-shirt of bovenstuk en broek of short.

8. HUISREGELS EN PRIVACYBELEID

Zie onze Huisreglement en Kennisgevingen van het privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze verkoopsvoorwaarden.

9. COPYRIGHT

Het kopiëren en gebruiken van het Petite Ile logo en andere Petite Ile gerelateerde publicaties is strikt verboden zonder onze voorafgaande toestemming. 

10. CONTACT

U kan ons contacteren door het personeel aan te spreken of door ons te schrijven op hello@petite-ile.be. Indien wij contact met u opnemen, zullen wij dit doen per telefoon of door u te schrijven op het e-mailadres dat u ons in uw bericht heeft opgegeven.